sorte jabukeIzbor sorte jabuke za gajenje je veoma značajan sa aspekta rentabilnosti proizvodnje.

Kada se zasniva novi zasad jabuke, za svaku lokaciju treba izabrati odgovarajuću sortu, koja u skladu sa sopstvenim prirodnim kvalitetima, nudi najveću šansu za redovne prinose i dobar kvalitet plodova.

Kada je reč o ekološkim uslovima, kod izbora sorte jabuke mora se voditi računa o njenim potrebama. Postoje sorte koje se jako dobro prilagođavaju datim ekološkim uslovima, ali ne daju uvek dobar kvalitet plodova.   

Dalje, kod izbora sorte jabuke važno je znati da je jabuka izrazito stranooplodna vrsta što znači da se monosortni (jedna sorta) zasadi ne smeju podizati – to bi rezultiralo nerodnošću voćnjaka.

Uz navedeno treba kombinovati i sastav sorti s’ obzirom na tržišnu vrednost i potražnju, moguću produktivnost rada pri podizanju zasada jabuka i sl.

U svetu je danas stvoreno više od 10.000 sorti jabuke. Obzirom na tako veliku brojku izbor odgovarajuće sorte nije jednostavan i treba mu posvetiti puno pažnje. Učinjene greške kasnije su višestruko ekonomski štetne.

Loše izabrana sorta jabuke u konkretnim prirodnim uslovima i pri najboljoj tehnologiji gajenja ne može da otkloni sopstvene genetičke nedostatke i obezbedi rentabilnu proizvodnju. Na primer, sorta Zlatni Delišes ne sme biti posađena na položajima na kojima se javlja rđasta prevlaka na plodovima (zatvorene doline u kojima je česta pojava rose i magle), niti sorta Jonagold na položajima koji nisu pogodni za bojenje plodova ili dobijanje čvrstih plodova.

Manje nedostatke neke lokacije moguće je prevazići primenom klonova sa boljim osobinama od matične sorte (na primer umesto sorte Zlatni Delišes može se koristiti njen klon Golden Reinders čiji su plodovi otporniji na pojavu rđaste prevlake, a kod sorti koje se lošije boje koriste se klonovi čiji plodovi lakše razvijaju dopunsku boju).

Sorte jabuke koje su Vam na raspolaganju u Rasadniku Gajić:

 • Gala
 • Zlatni Delišes
 • Jonagold
 • Ajdared
 • Crveni Delišes
 • Greni Smit
 • Red Čif
 • Red Top
 • Pink Lejdi
 • Fudži
 • Čelendžer
 • Rajnders
 • Gloster
Izbor sorte jabuke za novi voćnjak

Leave a Reply