Lozni kalemovi koje nudi Rasadnik Gajić:

Lozni kalemovi koje mi imamo u ponudi su vrhunskog kvaliteta!

Stone sorte Loznih kalemova:

SORTAVREME ZRENJA
  
AFUS-ALIPočetak X
MOLDAVAPočetak X
VIKTORIJAPočetak X
KARMENVIII
MIŠELPočetak X
MUSKAT HAMBURGPočetak X
STRAŽEVSKIPočetak X
KARDINALPočetak VIII
MUSKAT ITALIJAPočetak X
RUBELKraj X

Vinske sorte Loznih kalemova:

SORTAVREME ZRENJA
  
PROKUPACPočetak X
PLOVDINAKraj IX
KABERNE SOVINJONKraj IX
FRANKOVKAKraj IX
VRANACKraj IX
ŠARDONEKraj IX
MERLOKraj IX
CRNA TAMJANIKAKraj IX
BELA TAMJANIKAKraj IX
SOVINJON BLANKraj IX

 

 

 

ZA MLADI VINOGRAD JE NAJVAŽNIJA STALNA NEGA

Mladi Vinograd – Za dugotrajnost zasada, ispoljavanje vegetativnog i rodnog potencijala sorte od presudnog značaja posle sadnje je nega mladog vinograda. U cilju obezbeđenja uslova za što uspešniji prijem zasađenih kalemova, u prvoj godini nakon sadnje neophodno je primeniti sledeće agrotehničke mere:

  • Obrada i održavanje zemljišta – Posle sadnje primeniti plitku obradu zemljišta, ovom obradom zemljišni površinski sloj se rastrese, usitni, razbije se pokorica i unište korovske biljke.
  • Nega mladih čokota – Nega mladih čokota sastoji se od primene mera zelene rezidbe, vezivanje lastara, zaštite listova i lastara od bolesti. Od mera zelene rezidbe primenjuje se lačenje, tj. uklanjanje suvišnih lastara. U prvoj godini neguju se najčešće dva lastara, a ukoliko izbije veći broj lastara oni se oklanjaju lačenjem u vreme kada dostignu 20-30cm. Ostavljeni lastari u toku godine privezuju se za postavljeno kolje. Dva puta u toku vegetacije vrši se uklanjanje brandusa, površinski žila.Pri tome se otkrije spojno mestokalema i deo ispod njega, a oštrim nožem odsecaju brandusi. Ovom merom postiže se razvoj dubinskih žila koje su najvažnije.Zaštita u mladom vinogradu svodi se na nekoliko tretiranja protiv plamenjače.
  • Rezidba mladih čokota – U jesen prve godine nakon opadanje lišća, a pre pojave jačih mrazeva, vrši se rezidba. Prilikom rezidbe oba negovana lastara orežu se na po dva vidljiva, zdrava okca.
  • Zagrtanje čokota – Nakon rezidbe i odstranjivanje loze, vrši se jesenja duboka obrada zemljišta, oranje do dubine od 20cm.koje se kombinuje sa zagrtanjem čokota. U proleće druge godine obavlja se ručno odgrtanje čokota. U toku godine vrši se nekoliko plitkih obrade zemljišta u cilju stalnog održavanja zemljišta u rastresitom stanju, uništavanju korova.
  • Mere zelene rezidbe – U vreme kada mladi zeleni lastari dostignu dužinu 20-30cm, pristupa se lačenju pri kome se po čokotu ostavljaju 1-3 lastara, zavisno od uzgojnog oblika. U ovoj godini neophodno je izvršiti uklanjanje zaperaka kako bi se omogućio što uspešniji i brži razvoj osnovnih lastara. Vezivanje zelenih lastara obavlja se na svakih 15-20cm porasta uz kolje, a to je neophodno da bi se dobili pravi lastari, odnosno buduće stablo.
  • Ostale mere – U drugoj godini neophodno je intezivirati zaštitu u cilju očuvanja lisne mase i blagovremenog sazrevanja lastara. U toku druge godine vrši se i neophodno prihranjivanje mineralnim đubrivima.

Radovi u trećoj godini – U ovoj godini najvažnije mere su:

  • Rezidba na zrelo, koja se obavlja u proleće kada se formira horizontalni deo kordunice i vrši odabir lastara, a takođe i odabir položaja budući rodnih čvorova.
  • Rezidbom na zeleno uklanjaju se svi nepotrebni lastari izbili iz višegodišnjeg dela stabla, kordunica i i lastara u osnovi čokota. U toku vegetacije sprovodi se nekoliko prašenja u cilju razbijanja pokarica, uništavanje korova, rastresanja zemljišta.
  • Zaštita od bolesti i štetočina je posebno značajna, gde broj tretiranja se povećava na 5-6 zavisno od vremenskih uslova, odnosno uslova za pojavu plamenjače, pepelnice i botritisa.

Savetodavac
Glišić Dragoljub

Preuzeto sa sajta: agroinfotel.net